silcromaniaantrec@gmail.com

Parteneri

Lider de Proiect

Universitatea Aristotel din Salonic
Comitetul de cercetare
Cont special pentru Fondurile de Cercetare,
Școala de Științe Economice

Partener Proiect

Instituția de învățământ de stat
pentru învățământul
profesional superior
„Universitatea Rusă-Armenească”

Partener Proiect

Universitatea de Economie
– Varna

Partener Proiect

Centrul Internațional
de Cercetare Socială
și Analiză de Politici

Partener Proiect

Asociația Națională de
Turism Rural, Ecologic și
Cultural
– Filiala Tulcea