Sari la bara de unelte
silcromaniaantrec@gmail.com

 

Cultura Locală pe Drumul Mătăsii

Turismul Cultural pe Drumul Mătăsii

din regiunea Mării Negre

Proiectul „Cultura Locală pe Drumul Mătăsii” urmărește să promoveze dezvoltarea economică și socială în întreaga zonă a Mării Negre și să consolideze dezvoltarea turismului și cooperarea antreprenoriatului din domeniul turismului legat de patrimoniul Drumului Mătăsii. Axa principală, în jurul căreia vor fi desfășurate acțiunile proiectului, este crearea unei informații turistice pe patrimoniul cultural al Drumului Mătăsii, amplasată în zonele de studiu ale proiectului și evaluarea potențialului amprentei culturale a Drumului Mătăsii asupra regiunilor eligibile pentru creșterea turismului, cooperare interregională și parteneriate transfrontaliere.

 

 

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

Prioritatea programului este de a promova afacerile și antreprenoriatul în cadrul Programului Bazinul Mării Negre, iar prioritatea obiectivă specifică este de a promova atât afacerile cât și antreprenoriatul în sectoarele turismului și culturii.

OBIECTIVUL PRINCIPAL

Proiectul se concentrează pe rețeaua culturală Drumul Mătăsii din Regiunea Bazinului Mării Negre, o regiune cu un bogat patrimoniu cultural.


SCOPUL PRINCIPAL

Scopul principal al studiului proiectului este de a analiza oportunitățile neexploatate de turism cultural care există de-a lungul Drumului Mătăsii în zonele de studiu ale proiectului și de a identifica perspectivele creării de noi rețele antreprenoriale pentru turism bazate pe patrimoniul cultural al Drumului Mătăsii.


VALOAREA ADĂUGATĂ

Valoarea adăugată care rezultă din acest proiect constă în faptul că va crea și va stabili oportunități de afaceri transfrontaliere mai puternice, o marcă antreprenorială comună, plus cunoștințe transferabile transfrontaliere în sectoarele turismului și culturii din zona de studiu a proiectului, prin realizarea promovării comune a afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turistice și culturale, asigurând astfel un produs turistic durabil și viabil, care va spori și diversifica oferta turistică din zonă.

Cartografierea și amprenta culturală a Drumului Mătăsii

Identificarea, cartografierea și promovarea amprentei culturale a Drumului Mătăsii și a potențialului de creștere a turismului. Apoi, stabilirea unei rețele interregionale transfrontaliere de cultură locală și antreprenoriat turistic pentru a sprijini dezvoltarea antreprenoriatului local bazat pe patrimoniul Drumului Mătăsii. În final, dezvoltarea și promovarea unei etichete a antreprenoriatului turistic și cultural bazat pe locația Drumului Mătăsii.

Înființarea unei rețele interregionale transfrontaliere de cultură locală și antreprenoriat turistic

Scopul proiectului SILC este de a dezvolta aceste rețele și de a abilita antreprenoriatul local pentru a utiliza impacturi economice pozitive și alte externalități. Rețeaua va fi oferită printr-o platformă on-line care va fi disponibilă și ușor de replicat, de asemenea, în alte domenii. Grupurile țintă ale SILCNECT sunt turismul local și antreprenorii culturali. Parteneriatele vor sprijini dezvoltarea turismului cultural pe Drumul Mătăsii și vor consolida oportunitățile de afaceri transfrontaliere în sectoarele turistice și culturale.

Brandul SILCNECT

Dezvoltarea și promovarea unei etichete de antreprenoriat cultural și turistic bazată pe culturile locale ale Drumului Mătăsii.  Eticheta își propune să dezvolte o legătură culturală, financiară și turistică vitală între rutele Drumului Mătăsii între parteneri.  Eticheta SILCNECT va fi un brand recunoscut și consacrat pentru a evidenția și promova caracteristicile culturale, istorice și geografice importante ale zonelor implicate printr-o schemă unică de participare și promovare.

PARTENERII PROIECTULUI SILC

Lider de Proiect

Universitatea Aristotel din Salonic
Comitetul de cercetare
Cont special pentru Fondurile de Cercetare,
Școala de Științe Economice

Partener Proiect

Instituția de învățământ de stat
pentru învățământul
profesional superior
„Universitatea Rusă-Armenească”

Partener Proiect

Universitatea de Economie
– Varna

Partener Proiect

Centrul Internațional
de Cercetare Socială
și Analiză de Politici

Partener Proiect

Asociația Națională de
Turism Rural, Ecologic și
Cultural
– Filiala Tulcea

Frontiere comune. Soluții comune.