silcromaniaantrec@gmail.com

գործընկերներ

Առաջատար գործընկեր

Սալոնիկի Արիստոտելի համալսարան
Հետազոտական հանձնաժողով հետազոտական ֆոնդերի համար,
Տնտեսագիտական գիտությունների դպրոց

Ծրագրի գործընկեր

«Հայ-ռուսական համալսարան»
բարձրագույն մասնագիտական
կրթության պետական ուսումնական
հաստատություն

Ծրագրի
գործընկեր

Վարնայի Տնտեսագիտության համալսարան

Ծրագրի գործընկեր

Սոցիալական հետազոտությունների և քաղաքականության վերլուծության միջազգային կենտրոն

Ծրագրի գործընկեր

Գյուղական, էկոլոգիական և մշակութային տուրիզմի Ազգային Ասոցիացիայի Տուլչայի մասնաճյուղ